Aktualności

Obchody 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Północnym Mazowszu – Bogate – Fijałkowo

/ 10.02.2018

W sobotę 10 lutego, w Bogatem i Fijałkowie, w gminie Przasnysz, odbyły się obchody upamiętniające 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Obchody rozpoczęła Msza św. w intencji ojczyzny, a szczególnie za poległych powstańców, którą w kościele w Bogatem odprawił ks. Cezary Olzacki, proboszcz parafii św. Jana Ewangelisty. W homilii zachęcił do modlitwy za wszystkich, którzy kiedykolwiek oddali życie za Polskę. Podejmując refleksję nad znaczeniem słowa ojczyzna, zwrócił uwagę, że obok ojczyzny ziemskiej mamy także ojczyznę niebieską. Kto szkodzi tej pierwszej, nie wejdzie do tej drugiej. – Jak ja szanuję ziemię, na której mieszkam i żyję? Czy szanuję swoje i cudze małżeństwo? Czy wychowuję dzieci zgodnie z nauką Kościoła, przykazaniami, aby były dobre? – pytał kapłan.

Po Eucharystii, jej uczestnicy, wśród których byli członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14. Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza w strojach powstańców styczniowych, członkowie Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z Warszawy, przedstawiciele władz samorządowych i delegacja ze Szkoły Podstawowej w Bogatem, udali się pod pomnik Józefa Narzymskiego, pisarza, członka Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym oraz właściciela majątku ziemskiego w Bogatem. Po krótkiej modlitwie, której przewodniczył ks. Cezary Olzacki, pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. Rekonstruktorzy uczcili pamięć bohaterów sprzed 155 lat salwą honorową. Wójt gminy Przasnysz, Grażyna Wróblewska, zwróciła uwagę na analogie łączące powstańców styczniowych i Żołnierzy Wyklętych, podkreślając jak wiele zawdzięczamy jednym i drugim.

Dalsza część obchodów przeniosła się do pobliskiego Fijałkowa. Przasnyscy rekonstruktorzy zaprezentowali powstańcze umundurowanie i uzbrojenie, dzieląc się z uczestnikami spotkania wieloma ciekawostkami na ten temat. Dużą atrakcję, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży stanowiła możliwość oddania salwy z powstańczego karabinu. Kolejnymi punktami programu były projekcja filmu dokumentalnego oraz prelekcje i prezentacje popularnonaukowe. W pierwszej z nich, postać Tomasza Kolbe, najbardziej zasłużonego dowódcy powstańczego oddziału działającego w okolicach Przasnysza, przypomniał Piotr Kaszubowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Kolejne prelekcje wygłosili członkowie Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O powstańczych walkach w Puszczy Kampinoskiej opowiedział 13-letni Piotr Sobiecki. Udział kobiet w tym niepodległościowym zrywie przybliżyła Dominika Szablak, natomiast o uczestniczących w nim Węgrach mówił Ferenc Molnar, wywodzący się z węgierskiej Polonii. Cennym uzupełnieniem prelekcji była wystawa złożona ze zdjęć dowódców powstańczych oddziałów. Piękne zakończenie spotkania stanowiło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz ognisko.

– Uważamy, że powstanie styczniowe to kamień milowy w procesie rozwoju nowoczesnego narodu polskiego – dzieli się swą refleksją Artur Szablak, prezes Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Bez myśli, poświęcenia i ofiary pokolenia powstańców nie byłoby niepodległej Polski. Byli oni również prekursorami Wyklętych – walczyli o podobne cele i ideały, tylko w innych warunkach historycznych. Analogii jest wiele, nawet okupant pozostał ten sam. Stąd u nas naturalne zainteresowanie tymi, odleglejszymi nieco, wydarzeniami.

– Osobiście uważam, że spełniliśmy nasz obowiązek moralny – dodaje Mariusz Maciaszczyk, prezes GRH 14 Pułku Strzelców Syberyjskich. – Pamięć o powstańcach istnieje i staramy się dopilnować by nie zaginęła. Uroczystości w Bogatem i Fijałkowie pogłębiły naszą chęć dbania o bohaterów tej insurekcji.

Wszystko odbyło się w ciepłym, patriotycznym klimacie.

plock.gosc.pl, Wojciech Ostrowski

http://plock.gosc.pl/doc/4504764.Bez-nich-nie-byloby-wolnej-Polski

III Przystanek Niepodległość / 23-25.06.2017

/ 25.06.2017

Po raz trzeci, tym razem w Dusznikach Zdroju i Szczytnej, odbyło się w ważne kulturalno-patriotyczne wydarzenie – Przystanek Niepodległość. Zostało ono objęte honorowym patronatem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Wypełnione spotkaniami, panelami i koncertami – jest już znaną i cenioną pozycją w patriotycznym kalendarzu Dolnego Śląska, Polski i zagranicy.

Po dwóch edycjach Przystanku w Lewinie Kłodzkim przyszedł czas na Duszniki i Szczytną. Było jak zwykle z rozmachem i swojsko. Mnóstwo ludzi z różnych zakątków kraju a obok znani publicyści, dziennikarze, politycy, naukowcy. Do tego widoczny udział 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka. Przez trzy dni dyskutowano i spierano się o polskie sprawy, również o to co boli i budzi obawy. Rozmawialiśmy o Polsce, o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. O  szansach, zagrożeniach, ważnych wydarzeniach w kraju i na świecie. Ale wyrażane poglądy i opinie zawsze pełne były miłości do Ojczyzny i troski o dobro wspólne. Nie zabrakło również wydarzeń artystycznych – patriotycznych koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych. Na koniec zaś wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystej mszy świętej.

Przystanek to wyjątkowe miejsce i czas – służące ładowaniu akumulatorów patriotyzmu i polskości na następne miesiące. Spotkanie tak licznej grupy podobnie myślących i działających ludzi – buduje. To istotne by uwierzyć i zobaczyć, że Polaków, którym nie jest wszystko jedno, jest naprawdę tak wielu. W III edycji Przystanku Niepodległość, obok licznych organizacji patriotycznych z całego kraju, udział wzięło również nasze Stowarzyszenie.

Najgorętsze podziękowania składamy organizatorce i pomysłodawczyni wydarzenia – pani Krystynie Śliwińskiej.

„Inko witaj w domu” – uroczystość odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, nadleśnictwo Browsk

/ 11.06.2017

Pomnik bohaterki podziemia antykomunistycznego – Danuty Siedzikówny „Inki”, torturowanej i zamordowanej w wieku niespełna 18 lat przez czerwonych katów, został odsłonięty 11 czerwca na terenie Nadleśnictwa Browsk na Podlasiu. Uroczystość odbywająca się pod hasłem „Inko witaj w domu” została zorganizowana przez Lasy Państwowe i objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Pomnik stanął w pobliżu Guszczewiny k. Narewki gdzie „Inka” urodziła się i wychowała. Projekt pomnika opracował znany rzeźbiarz Marek Maślaniec a opiekunem artystycznym instalacji był prof. Andrzej Strumiłło.

Uroczystość zgromadziła 3 tysiące osób, w tym wielu leśników zaproszonych z całej Polski, mieszkańców regionu oraz młodych uczestników Ekologicznego Forum Młodzieży. Odsłonięcie postumentu zostało poprzedzone koncertem zespołu „Panny Wyklęte”. Był to hołd złożony młodym uczestniczkom powojennego podziemia, które, tak jak „Inka”, oddały swe życie w walce o niepodległość Polski. Następnie mszę polową odprawił arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda.

W uroczystość odsłonięcia i poświecenia pomnika wzięli udział kpt. Józef Rusak – towarzysz broni „Inki” – ostatni żyjący żołnierz oddziału mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Anna Teretel – cioteczna wnuczka Danuty Siedzikówny a także Konrad Tomaszewski – dyrektor generalny Lasów Państwowych, arcybiskup Tadeusz Wojda, minister środowiska Jan Szyszko, wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński oraz Michał Dworczyk – wiceminister obrony narodowej.

Odczytany został list od prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że „Inka” wykazała się niezłomną postawą w obronie honoru i miłości ojczyzny a uroczystość ta jest aktem zadośćuczynienia za krzywdy jakie były udziałem polskich patriotów pod rządami komunistycznego reżimu.

Uroczystość zakończył apel pamięci z udziałem kompanii honorowych różnych rodzajów wojsk oraz salwa honorowa ku czci Żołnierzy Wyklętych.

VII Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Warszawa

/ 1.03.2017

Jak co roku, w dniu święta Żołnierzy Wyklętych – 1 marca, warszawscy patrioci wzięli udział w marszu ku czci bohaterów antykomunistycznego podziemia lat 1944-1956. Organizatorami marszu byli kibice Legii Warszawa oraz nasze Stowarzyszenie. Zgromadziliśmy się, jak zawsze, pod pomnikiem Romana Dmowskiego na placu Na Rozdrożu, o godzinie 20. Wszyscy uczestnicy otrzymali biało-czerwone opaski a część z nich również repliki pistoletów maszynowych MP40, często używanych w oddziałach Wyklętych. Po sformowaniu kolumny marszu przeszliśmy pod mur więzienia przy ul. Rakowieckiej – miejsca kaźni setek patriotów w latach stalinowskiej dyktatury. Tam, po odśpiewaniu hymnu narodowego i złożeniu wieńca, głos zabrał por. Jerzy Nowicki ps. „Plastuś” – żołnierz z oddziału Władysława Łukasiuka „Młota”. Następnie odbył się apel poległych, podczas którego odczytano nazwiska i pseudonimy 55 Żołnierzy Wyklętych, których portrety nieśliśmy w trakcie marszu.
Ten kształt obchodów Narodowego Dnia Pamięci, kontynuowany od lat, stał się już tradycją, a warto podkreślić, że jest to inicjatywa całkowicie społeczna i pozapolityczna – nakierowana tylko i wyłącznie na uczczenie postaci i czynów naszych wielkich bohaterów.

Obchody 60-tej rocznicy Powstania Węgierskiego 1956, Budapeszt / 22-23.10.2016

/ 22.10.2016

W pierwszych latach po II wojnie światowej na Węgrzech zainstalował się, wsparty przez sowieckie bagnety, szczególnie okrutny reżim stalinowski. Podjął się on próby likwidacji narodowej kultury i tradycji, zniszczył podstawy gospodarki w przemyśle i rolnictwie, i doprowadził do powszechnej pauperyzacji społeczeństwa. W efekcie walki nowych władz z prawdziwą i domniemaną opozycją, co dziesiąty dorosły obywatel dotknięty został politycznymi represjami z uwięzieniem, osadzeniem w obozie koncentracyjnym bądź egzekucją włącznie. W praktyce każda węgierska rodzina odczuła skutki prześladowań.

Wszystkie te przyczyny doprowadziły w październiku 1956 roku do wybuchu spontanicznego powstania narodowego przeciwko sowieckim okupantom i ich lokalnym poplecznikom. Wydarzeniem bezpośrednio poprzedzającym wybuch powstania był zorganizowany przez studentów wielki marsz spod gmachu budapeszteńskiej Politechniki pod pomnik generała Józefa Bema, zwołany pod hasłem poparcia dla wolnościowych aspiracji narodu polskiego. Odpowiedzią władz było bezwzględne użycie broni wobec protestujących, co doprowadziło natychmiast do eksplozji tłumionego latami gniewu i wybuchu walk w Budapeszcie i innych miastach kraju.

W 60-tą rocznicę tych wydarzeń, w dniach 22-23 października, delegacja naszego stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystych obchodach w Budapeszcie. Całe miasto udekorowane było symbolami powstania – flagami narodowymi z wyciętym pośrodku otworem – śladem po usunięciu komunistycznego godła.

Pierwszego dnia wzięliśmy udział w marszu młodzieży i patriotów węgierskich, który dokładnie odtworzył trasę studentów z 1956 roku. Byliśmy jedyną grupą niosącą biało-czerwone flagi. Nasza obecność spotkała się z żywiołowymi objawami wielkiej sympatii i życzliwości Węgrów. Przed kolumną marszu wolno sunęły ciężarówki z epoki, z grupami rekonstruktorów. W połowie trasy zatrzymaliśmy się przy nowo powstałym monumencie Płomienia Powstania, gdzie prezydent Budapesztu wygłosił mowę odnoszącą się do polsko-węgierskiej solidarności i wspólnoty losów. Na koniec, wszyscy uczestnicy marszu skupili się pod pomnikiem Bema. Tam, w akompaniamencie patriotycznych pieśni, złożono wieńce ku czci bohaterów powstania.

Następnego dnia, w niedzielę, nasza delegacja wzięła udział, obok miejscowej Polonii i sympatyków Węgier przybyłych z Polski, w spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, który był jedynym gościem tej rangi zaproszonym do udziału w uroczystościach rocznicowych przez rząd węgierski. Tego dnia byliśmy również obecni na państwowych uroczystościach z udziałem prezydenta Janosa Adera i premiera Viktora Orbana na Placu Kossutha przed gmachem Parlamentu, na „węgierskiej Łączce” na cmentarzu Rakoskeresztur, gdzie pogrzebane zostały, początkowo bezimiennie, ofiary komunistycznych represji lat 1945-1958 oraz w Terror Haza – muzeum poświęconym komunistycznym i nazistowskim zbrodniom, które dotknęły ziemię węgierską w ubiegłym wieku.

Obchody siedemdziesiątej rocznicy śmierci majora Mariana Bernaciaka „Orlika”, Ryki

/ 19.06.2016

70 lat temu, 24 czerwca 1946 roku, podczas próby przebicia się przez kordon obławy UB-KBW koło wsi Piotrówek, zginął major Marian Bernaciak ps. „Orlik”, dowódca oddziału partyzanckiego AK-WiN, niezłomny patriota, bohater walki z hitlerowskim i sowieckim zniewoleniem. Aby uczcić pamięć tego wydarzenia, nasze Stowarzyszenie współ- organizowało uroczyste obchody rocznicy śmierci „Orlika”, które miały miejsce w Rykach w niedzielę 19 czerwca. Obchody objęte były patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele Najświętszego Zbawiciela w asyście kompanii honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Po mszy św., obok innych delegacji, złożyliśmy wieniec pod pomnikiem żołnierzy AK-WiN. Następnie uroczystości przeniosły się na rynek miejski, gdzie przemówienia wygłosili – burmistrz Ryk – Jarosław Żaczek oraz przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów – Henryk Kowalczyk.

Kolejnym punktem programu były rekonstrukcje historyczne wkroczenia oddziału „Orlika” do Ryk, który zajął miasto w 1944 r. w ramach akcji „Burza” i ataku oddziału na posterunek MO. W części artystycznej wystąpiła młodzież z miejscowych szkół i dwaj utytułowani wykonawcy zajmujący się tematyką Żołnierzy Wyklętych – Andrzej Kołakowski i Tadek Polkowski. Na zakończenie uroczystości, w miejscowym kinie odbył się pokaz filmu przedstawiającego sylwetkę i dokonania majora „Orlika”.

Wykład Tadeusza Płużańskiego w Zespole Szkół nr 119 w Warszawie

/ 6.04.2016

SPŻW kolejny raz zorganizowało wykład dla młodzieży szkolnej o Żołnierzach Wyklętych, który poprowadził Tadeusz Płużański. Tym razem gościliśmy przy ulicy Bogumiła Zuga na warszawskich Bielanach, w Zespole Szkół nr 119. Prezes Fundacji „Łączka”, podczas wykładu, zaakcentował łączność ideową dawnych komunistów z lat 40-tych z dzisiejszymi środowiskami atakującymi podziemie lat 1944-56. My, ze swojej strony, uzupełniliśmy bibliotekę szkolną o kilka pozycji, które niewątpliwie powinny się w niej znaleźć.
Podziękowania za sprawną organizację przedsięwzięcia od strony szkoły należą się panu Andrzejowi Kuśmierskiemu – nauczycielowi historii.

Spotkania w kolejnych szkołach wkrótce…

Wykład Tadeusza Płużańskiego w Zespole Szkół w Zaborowie k. Warszawy

/ 8.10.2015

Z inicjatywy stowarzyszenia, Zespół Szkół w Zaborowie gościł pana Tadeusza Płużańskiego – historyka i prezesa Fundacji „Łączka”. Wyjaśnił on uczniom cele walki Żołnierzy Wyklętych z komunistycznym reżimem oraz jej znaczenie w dobie obecnej. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży i przeciągnął się znacznie poza zaplanowany czas. Przebieg spotkania został wysoko oceniony przez kierownictwo placówki co daje nadzieję na realizację podobnych inicjatyw w przyszłości.

Oznaczenie krzyżami brzozowymi miejsc odnalezienia Wyklętych, Cmentarz Powązkowski, Kwatera „Ł”

/ 28.02.2015

Żołnierze Wyklęci, których szczątki odnaleziono w kwaterze „Ł” Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, otrzymali wreszcie swoje krzyże. Nasze stowarzyszenie wykonało ponad 30 krzyży brzozowych aby upamiętnić zamordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Materiał do wykonania krzyży dostarczyli patrioci z Grójca i Jadowa. Umieściliśmy je, opatrzone wizerunkami Wyklętych, dokładnie w miejscach ich odnalezienia, w przeddzień święta 1-go marca. Następnego dnia zostały uroczyście poświęcone. Część z nich, po prawie dwóch latach, uświetniła wystawę oraz prezentację oficjalnego munduru Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Wojska Polskiego.

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/282583-walczyliscie-wbrew-nadziei-antoni-macierewicz-o-obchodach-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych

Obchody rocznicy Powstania Styczniowego, Warka

/ 7.02.2015

7 lutego 2015 SPŻW we współpracy z GRH 14 PSS z Przasnysza zorganizowało po raz drugi obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, tym razem w Warce.

Obchody rozpoczęły się w miejscu stracenia dowódcy oddziału powstańczego – majora Władysława Kononowicza. Grupa rekonstrukcyjna przeprowadziła pokaz umundurowania powstańców oraz oryginalnej broni palnej i białej. Kolejnymi punktami programu były – prezentacja filmowa dotycząca przebiegu oraz znaczenia Powstania dla niepodległości Polski oraz wykład Mariusza Łyszkowskiego z grupy rekonstrukcyjnej na temat uzbrojenia oddziałów powstańczych.

Następnie – z koncertem pieśni patriotycznych i powstańczych wystąpiły zespoły Percival i Ludola, które jako jedyne w Polsce zajmują się tematyką Powstania. Obchody zakończyło, w warunkach surowej zimowej aury, wspólne ognisko.

Uroczystość nadania imienia kpt Ryszarda Pietrasa rondu w Grójcu

/ 11.11.2014

Stowarzyszenie zawitało liczną grupą w Grójcu aby wziąć udział w uroczystości nadania nazwy ronda Ryszarda Pietrasa – kapitana AK, dowódcy oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej działającego w latach 40-tych w powiecie grójeckim, skazanego przez reżim komunistyczny na karę śmierci, więźnia stalinowskiego aparatu represji w latach 1947-1956. Uroczystość poprzedziła msza święta. Przy rondzie odsłonięto obelisk z tablicą ku jego czci. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta, oddziały reprezentacyjne wojska i służb mundurowych, harcerze oraz przedstawiciele miejscowych władz.

Uroczystość nadania imienia Żołnierzy Niezłomnych szkole w Łukcie

/ 7.11.2014

W mazurskiej miejscowości Łukta, położonej 35 km na zachód od Olsztyna, odbyło się uroczyste nadanie tamtejszemu Zespołowi Szkół imienia Żołnierzy Niezłomnych. Wśród zaproszonych gości znalazła się także delegacja naszego stowarzyszenia. Przy tej okazji zorganizowaliśmy również przyjazd prezesa Fundacji „Łączka” – Tadeusza Płużańskiego.

Wykład Wacława Sikorskiego i koncert Andrzeja Kołakowskiego, Warszawa

/ 18.10.2014

18 października 2014 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej na warszawskim Mokotowie SPŻW zorganizowało wykład Wacława Sikorskiego, żołnierza Armii Krajowej, jednego z ostatnich skazanych na karę śmierci przez reżim stalinowski oraz koncert wybitnego kompozytora i wykonawcy pieśni patriotycznej – Andrzeja Kołakowskiego.

Uroczystość nadania imienia rtm Witolda Pileckiego szkole w Dobrym Mieście

/ 27.09.2014

Delegacja stowarzyszenia uczestniczyła, na zaproszenie dyrekcji szkoły w Dobrym Mieście na Warmii, w uroczystości nadania jej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Dla uświetnienia tego pamiętnego dnia zorganizowaliśmy przyjazd pana Andrzeja Pileckiego – syna niezłomnego bohatera patriotycznego podziemia.

Akcja plakatowa piętnująca zbrodniarzy komunistycznych, Warszawa

/ 15.09.2014

Niewidzialna ręka rozmieściła plakaty na warszawskim Bródnie, informujące o „dokonaniach” jednego z jego obecnych mieszkańców, Jerzego Kędziory – stalinowskiego oprawcy, jednego z najokrutniejszych śledczych Urzędu Bezpieczeństwa. Kędziora przyczynił się do śmierci wielu wielkich patriotów. Przesłuchiwał między innymi Łukasza Cieplińskiego, Hieronima Dekutowskiego i Wacława Sikorskiego.

http://niezlomni.com/sadysta-z-ub-mieszka-na-warszawskim-brodnie-jerzy-kedziora-skazany-za-znecanie-sie-nad-zolnierzami-ak-na-kare-wiezienia-nigdy-nie-odpowiedzial-za-swoje-czyny/

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Cmentarz Powązkowski, Kwatera „Ł”

/ 1.03.2014

1 marca 2014 stowarzyszenie współorganizowało uroczystości związane ze Świętem Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Obchody uświetnili swoją obecnością między innymi kombatanci powojennego podziemia antykomunistycznego z panią Niną Lwow-Eberle, prof. Krzysztof Szwagrzyk, przedstawiciele warszawskiego samorządu, stowarzyszenia patriotyczne, grupy rekonstrukcyjne oraz licznie przybyli mieszkańcy stolicy.

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Warszawa

/ 1.03.2014

1 marca 2014 odbył się warszawski Społeczny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego współorganizatorem było nasze Stowarzyszenie. Marsz rozpoczął się tradycyjnie na pl. Na Rozdrożu, pod pomnikiem Romana Dmowskiego, i zgromadził ponad 2 tysiące uczestników. Szli z nami patrioci, kibice i mieszkańcy Warszawy w pełnym przekroju wiekowym. Dla uświetnienia oprawy wydarzenia rozdaliśmy uczestnikom marszu plansze z portretami Wyklętych. Nie zapomnieliśmy przy tym o portretach przedstawicieli antykomunistycznego ruchu oporu z innych krajów Międzymorza. Zapewniliśmy też uczestnictwo rekonstruktorek z GRH Bluszcz w umundurowaniu i z uzbrojeniem Żołnierzy Wyklętych. Najmłodszym uczestnikom rozdaliśmy repliki pistoletów maszynowych MP 40, które były bronią chętnie wykorzystywaną przez Wyklętych. Marsz zakończył się apelem poległych pod murami więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej – miejsca kaźni setek polskich patriotów w latach stalinowskich.

Obchody rocznicy Powstania Styczniowego, Przasnysz

/ 25.01.2014

25 stycznia 2014 zorganizowaliśmy obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się w Fijałkowie k. Przasnysza. Surowa zimowa pogoda przywodziła na myśl wydarzenia sprzed 151 lat. Na początek obchodów przygotowaliśmy wystawę reprodukcji zdjęć i dokumentów powstańczych. Zaprosiliśmy też rekonstruktorów z GRH 14 PSS z Przasnysza, którzy zaprezentowali umundurowanie i uzbrojenie powstańców oraz przedstawili ich taktykę i technikę walki. Każdy z uczestników miał możliwość oddania strzału z oryginalnej broni palnej z epoki. Obchody zakończyły się wspólnym ogniskiem, przy którym koncert dał zespół Ludola, prezentujący utwory poświęcone bohaterom Powstania.