Aktualności

„Inko witaj w domu” – uroczystość odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, nadleśnictwo Browsk


11.06.2017

Pomnik bohaterki podziemia antykomunistycznego – Danuty Siedzikówny „Inki”, torturowanej i zamordowanej w wieku niespełna 18 lat przez czerwonych katów, został odsłonięty 11 czerwca na terenie Nadleśnictwa Browsk na Podlasiu. Uroczystość odbywająca się pod hasłem „Inko witaj w domu” została zorganizowana przez Lasy Państwowe i objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Pomnik stanął w pobliżu Guszczewiny k. Narewki gdzie „Inka” urodziła się i wychowała. Projekt pomnika opracował znany rzeźbiarz Marek Maślaniec a opiekunem artystycznym instalacji był prof. Andrzej Strumiłło.

Uroczystość zgromadziła 3 tysiące osób, w tym wielu leśników zaproszonych z całej Polski, mieszkańców regionu oraz młodych uczestników Ekologicznego Forum Młodzieży. Odsłonięcie postumentu zostało poprzedzone koncertem zespołu „Panny Wyklęte”. Był to hołd złożony młodym uczestniczkom powojennego podziemia, które, tak jak „Inka”, oddały swe życie w walce o niepodległość Polski. Następnie mszę polową odprawił arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda.

W uroczystość odsłonięcia i poświecenia pomnika wzięli udział kpt. Józef Rusak – towarzysz broni „Inki” – ostatni żyjący żołnierz oddziału mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Anna Teretel – cioteczna wnuczka Danuty Siedzikówny a także Konrad Tomaszewski – dyrektor generalny Lasów Państwowych, arcybiskup Tadeusz Wojda, minister środowiska Jan Szyszko, wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński oraz Michał Dworczyk – wiceminister obrony narodowej.

Odczytany został list od prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że „Inka” wykazała się niezłomną postawą w obronie honoru i miłości ojczyzny a uroczystość ta jest aktem zadośćuczynienia za krzywdy jakie były udziałem polskich patriotów pod rządami komunistycznego reżimu.

Uroczystość zakończył apel pamięci z udziałem kompanii honorowych różnych rodzajów wojsk oraz salwa honorowa ku czci Żołnierzy Wyklętych.