Aktualności

Uroczystość nadania imienia rtm Witolda Pileckiego szkole w Dobrym Mieście


27.09.2014

Delegacja stowarzyszenia uczestniczyła, na zaproszenie dyrekcji szkoły w Dobrym Mieście na Warmii, w uroczystości nadania jej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Dla uświetnienia tego pamiętnego dnia zorganizowaliśmy przyjazd pana Andrzeja Pileckiego – syna niezłomnego bohatera patriotycznego podziemia.